MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Informacje o chorobie
 

Co to jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowej, które powoduje zanik komórek nerwowych (a nie pojawia się na skutek narastania zmian miażdżycowych naczyń mózgowych); objawia się otępieniem - chory przestaje interesować się otoczeniem, traci pamięć, poczucie czasu i miejsca. Choroba Alzheimera to zanik mózgu, spowodowany odkładaniem się w mózgu substancji białkowej zwanej amyloidem. Obecność amyloidu utrudnia pracę komórki nerwoewj, która pozbawiona możliwości kontaktu z innymi komórkami nerwowymi, przestaje spełniać swoje zadania. Uważa się także, że amyloid może być toksyczny dla komórki nerwowej i powoduje jej śmierć. Być może amyloid powoduje także zwyrodnienie komórki polegające na odkładaniu się w jej wnetrzu nieprawidłowych włókien, co po pewnym czasie powoduje rozpad komórki. Nie ma dowodów na to, że choroba Alzheimera może przestać się rozwijać, jednak zawsze istnieje prawdopodobieństwo źle postawionej diagnozy. Choroba ta ma bardzo różny przebieg i trwa w skrajnych przypadkach od 6 do 14 lat. Przy jej szczególnie powolnym przebiegu można więc mieć wrażenie, że proces ulega zahamowaniu. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia (odpowiada za ok. 60% przyadków). Częstość występowania choroby Alzheimera podwaja się po 65 roku życia, przeważającą grupę chorych stanowią kobiety.

Pierwsze objawy i poszczególne etapy rozwoju choroby Alzheimera

Podstawowym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia aktywności poznawczej. W miarę postępowania choroby , tzn. W miarę pojawiania się coraz większych uszkodzeń w mózgu, rozwija się proces otępienny, którego właściwa postać ujawnia sie w końcowym stadium choroby. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że choroba Alzheimera przebiega w trzech zasadniczych stadiach. W pierwszym z nich podstawowym symptomem są specyficzne zaburzenia pamieci operacyjnej. Polegają one na trudnościach w zapamiętywaniu nowej informacji. Patologiczna nietrwałość śladu pamięciowego przespiesza zapominanie, powoduje niemożność przypomnienia informacji. W drugim stadium, w miarę postępu choroby, oprócz wymienionych zaburzeń zapamiętywania pojawiają się trudności w zakresie pamięci dawnej, tzn. w przypominaniu tego, co zdarzyło się kiedyś w życiu pacjenta i tego, czego nauczył się kiedyś w szkole. Jednocześnie pojawiają się zaburzenia w innych sferach aktywności poznawczej, np. W procesie spostrzegania i działania w przestrzeni bądź w zakresie mowy czy też w procesach myślenia. Wreszcie w trzecim stadium choroby Alzheimera, oprócz zaburzeń wszystkich procesów poznawczych, następuje rozpad nabytych umiejętności i jest to otępienie właściwe, mające charakter nieodwracalny.

Zaburzenia aktywności poznawczej w chorobie Alzheimera pojawiają się w sposób określany jako podstępny i zdradliwy. I zanim na podstawie różnych technik obrazowania mózgu uzyskamypotwierdzenie wstępnego rozpoznania, moe upłynąć nawet kilka lat. Zależy to w dużym stopniu od potencjału intelektualnego pacjenta, a konkretnie od mechanizmów kompensacyjnych danej osoby.

Początkowo chory odczuwa, że jego aktywność poznawcza zmniejsza się, potrzebuje więcej czasu na wykonanie swoich czynności zawodowych. Jednocześnie sfekty pracy, mimo często podwojonego wysiłku, są bardzo niezadowalające. Większość pacjentów czynnych zawodowo w takiej sytuacji rezygnuje z pracy, przechodzi na wcześniejszą emeryturę, tłumacząc to np. nagłą koniecznością zajęcia się wnukami. Ogólny spdek aktywności w pierwszym okresie dotyczy bardziej gromadzenia nowych informacji niż korzystania z nabytych umiejętności. I tak mogą pojawić się kłopoty z opowiedzeniem obejrzanego filmu, natomiast prowadzenie samochodu czy też gotowanie może przebiegać prawidłowo. Najwcześniej pacjent zauważa kłopoty w zakresie czynności wykonywanych najczęściej. I tak np. Woźna, po 30 latach pracy w szkole , dzwoni o niewłaściwej porze na przerwę czy też na lekcję, księgowa gubi sie w liczbach i operacjach, lekarz ma trudności z wypisywaniem nowych leków a gospodyni nie wie, jak zrobić kopytka, które podawala w piątki przez 20 lat.

Ten początkowy okres choroby jest najtrudniejszy w diagnoziez co najmniej paru przyczyn. Przede wszystkim musi znaleźć się osoba, która zauważy zmianę w zachowaniu, dostrzeże, że ktoś bliski zaczyna mieć powtarzające się kłopoty, że dzieje się coś, czego do tehj pory nie było. Zaburzenia pamięci pocz atkowo przejawiają się w trudnościach w przypominaniu tego, co zdarzyło się niedawno- przed minutą, godziną, dobą. Stopniowo narasta ich częstotliwość- początkowo mogą być rejestrowane raz w tygodniu, potem codziennie a w końcu prawie nieustannie. Bardzo irytującymi dla otoczenia stają się nieustannie powtarzane przez pacjenta pytania. Dzieje się tak wtedy, gdy nie pamięta on, o co pytał. To nasilone zapominanie wynika z patologicznej nietrwałości śladu pamięciowego. Wiadomo np., że reklama przerywająca film może "wymazać" to, co było przed nią; nieoczekiwana rozmowa przez telefon może spowodować, że pacjent nie wraca do czynności, którą wykonywał poprzednio.

Ta nietrwałość śladu i łatwa rozpraszalność uwagi powodują, że pacjent nieustannie czegoś szuka. Znajdując, chowa w znacznie bezpieczniejsze miejsce i wznawia szukanie. Znajdując, chowa w znacznie bezpieczniejsze miejsce i wznawia szukanie. W efekcie może znaleźć klucze w zamrażalniku, a pantofel pod poduszką. Sytuacja staje sie dramatyczna wówczas, gdy nie pamieta, że sam te przedmioty tam schował i oskarża bliskich o robienie mu przykrości. W poźniejszych stadiach choroby szukanie może przybrać postać obsesji. Pacjenci chowają zwykle przedmioty najważniejsze: dokumenty, klucze, pieniądze. Warto zauważyć, że zapominanie jest jednym z procesów pamięci i w sposób naturalny ułatwia selekcję ciągle napływających informacji. Zapominają nie tylko ludzie w późnym wieku, ale i ludzie młodzi. Różnica polega na tym, że osoby zdrowe potrafią zorganizować sobie przypominanie, planując tę czynność i stosując rozmaite strategie, np. uruchamiając ciąg skojarzeń.

Ten początkowy okres choroby, w którym dominują zaburzenia pamięci i dyskretne zmiany w zachowaniu, może trwać wiele lat. W miarę upływu czasu, w drugim choroby, zaburzenia pamięci wpływają destrukcyjnie na inne procesy poznawcze. W końcu dochodzi do zaburzeń innych procesów. I tak, oprócz zaburzeń pamięci, mogą u niektórych pacjentów wystąpić trudności językowe w postaci obniżenia poziomu gotowości słowa. Pacjent relacjonuje np., że wie co chce powiedzieć, ale brakuje mu słowa, ma to "na końcu języka". Wypowiedzi staja się coraz bardziej "puste", pozbawione treści. Czasami, gdy pacjent chce opowiedzieć jakąś dłuższą historię, wprowadza masę dygresji i zapominając o tzw. myśli przewodniej, w efekcie zbacza na inny temat, najczęściej nie doprowadzając wypowiedzi do końca.

U innych pacjentów moga dominować trudności w spostrzeganiu przestrzeni i w działaniu w przestrzeni. Chory może nie trafiać początkowo do miejsc mniej znanych, a w końcu do własnego mieszkania. Może on wielokrotnie okrążać swój blok, nie rozpoznając klatki wejściowej. Zdarzać się może błądzenie po ulicach miasta. Objawami zaburzeń przestrzennych mogą być trudności z ubieraniem się - pacjent np. Wkłada nogi do rękawów marynarki; w posługiwaniu się sztućcami lub w rozpoznawaniu przedmiotów czy też w twarzy. Jeszcze inni pacjenci przejawiają inercyjność w myśleniu, demonstrują bardzo pogodny nastrój, popełniają gafy towarzyskie, przyjmując postawę konkretną, wymieniając np. Wśród przedmiotów ostrych: paprykę, ocet czy też ostry język.

W miarę postępu choroby najbardziej dotkliwa dla pacjenta i dla osób bliskich staje się niemożność zapamiętywania tego, co zdarza się z godziny na godzinę. Mimo stosowania różnych sposobów i pomocy, pacjent nie uczy się, nie rejestruje w pamięci nowych informacji, faktów, próśb i poleceń. W miarę postępu choroby do zaburzeń pamięci operacyjnej dołączają się zaburzenia pamięci zdarzeń odległych. Coraz wiekszą trudność sprawia pacjentowi przypominanie tego, co zdarzyło się przeszłości, początkowo najbliższej, a potem coraz dalszej.

W trzecim stadium choroby pacjent nie przypomina sobie tego, czego nauczył się w szkole, ale z czasem nie moze przypomniec sobie faktów ze swego życia, imion bliskich mu osób. I tak żona, córka, matka stają się jedną osobą. Pacjent zachowuje jedynie poczucie, że jest to ktoś bliski, ważny, dający poczucie bezpieczeństwa, natomiast traci znaczenie, kim jest ta osoba. W końcu i czas zaczyna być zjawiskiem abstrakcyjnym - to, jaka jest pora roku, dzień tygodnia, czy też rok, przestaje być czymś ważnym. W trzecim stadium choroby dochodzi do pełnej deterioracji poznawczej - następuje rozpad procesu mówienia, rozumienia mowy, zaburzenia myślenia i przestrzenne. Następuje też pełna utrata wszelkich umiejętności, takich jak np. prowadzenie rachunków, podróżowanie, załatwianie sprawunków, umiejętność stosownego i szybkiego ubierania się, posługiwanie się przy jedzeniu sztućcami, rozmawianie przez telefon, dbanie o higienę, umiejętność poruszania się - elastycznego chodu, zręcznego siadania na krześle. Pacjent nie dostrzega własnych zaburzeń, przestaje sygnalizować potrzeby, zaczyna zachowywać się niestosownie do sytuacji - wybiera sie na spacer w nocy, gdy wszyscy śpią, kładzie się do łóżka w kapeluszu, zostawia otwarte drzwi, spaceruje w bieliźnie zimą po ulicy, zaczyna jeść rękami, nie utrzymuje pionowej postawy, zaczyna opadać mu głowa, a twarz staje się coraz bardziej maskowata, pozbawiona uśmiechu.

W ostatnim stadium choroby pacjent ma zaburzenia swiadomości: nie rozpoznaje miejsca własnego pobytu, nie pamięta swego imienia, zapomina o swoich potrzebach.

Zebrała:
Iwona Lipczyńska

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl