MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży istnieje od kwietnia 1964 roku. Jest to dom koedukacyjny dla osób przewlekle somatycznie chorych ze względu na:

stan somatyczny organizmu
niepełnosprawność
upośledzenie
uszkodzenia organizmu
 
 

Posiada 120 miejsc. Swoim mieszkańcom zapewnia warunki bezpiecznego
i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości oraz, w miarę ich możliwości, samodzielność. Osobom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taka działalność na rzecz drugiego człowieka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych (bliskości, życzliwości, ciepła i zainteresowania).


Informacja o projekcie "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży otrzymał wsparcie w postaci Grantu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu " Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pozostałe informacje - Pobierz plik PDFStronę przeglądano: 352834 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest czwartek, 24 września 2020 r. 268 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl