MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WTYCZKI „LUBIĘ TO” NA FACEBOOKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu DPS w Chodzieży w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28-21-409 lub 067 28-29-739.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: asobanska@onet.eu lub listownie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą DPS w Chodzieży na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem naszej jednostki, promowaniu różnych usług i wydarzeń, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku jednostki i stworzeniu społeczności DPS w Chodzieży i wzajemnej komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych.
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności;
4. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące osób korzystających z funkcji fanpage'a: „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij” oraz osób publikujących komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u DPS w Chodzieży.
5. Skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (nazwa profilu w serwisie Facebook), adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika, opublikowany przez Państwa wpis, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage DPS w Chodzieży.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym ukazał się wpis.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Informacje o źródle Państwa danych osobowych uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook
12. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 
Stronę przeglądano: 380668 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest środa, 19 maja 2022 r. 138 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl