MENU
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Opieka Dobowa w DPS
 
USŁUGA OPIEKI DOBOWEJ ZOSTAŁA ZAWIESZONA OD LIPCA 2010
 

DPS w Chodzieży oferuje nową, odpłatną (wg. kalkulacji Domu) formę usług dla środowiska - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze całodobowe i dzienne (na podstawie art. 55, ust.3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz & 7 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej - załącznik do Uchwały Nr 67/142/2001
Zarządu Powiatu Chodzieskiego). Opieka jest pełniona albo w miejscu zamieszkania, albo w DPS w zależności od możliwości lokalowych Domu i stanu wydolności psychofizycznej usługobiorcy, zgodnie z wnioskiem usługobiorcy.
Pobyt osób jest czasowy i bez skierowania właściwego organu
administracji publicznej, obejmuje zapewnienie opieki dostosowanej
do stanu psychofizycznego usługobiorcy (opieka lekarska, pielęgniarska,
terapeutyczna).
Poza odpłatnością, osoby przebywające w DPS na pobyt czasowy
są zobowiązane do pokrywania kosztów leków, środków opatrunkowych
i zakupu pampersów. Dom Pomocy zapewnia im środki higieny osobistej,
wymianę pościeli, ręczników i usługi pralnicze, nie oferuje zaś odzieży
i obuwia. Osoby przebywające w DPS na pobyt czasowy korzystają z takich
samych praw i obowiązków, jak mieszkańcy zamieszkujący tu na stałe.

Owa propozycja pomocy dla środowiska jest wyjściem naprzeciw
problemom drugiego człowieka i realizacją zadań pomocy społecznej.

Owa propozycja pomocy dla środowiska jest wyjściem naprzeciw problemom drugiego człowieka i realizacją zadań pomocy społecznej.
 

 
Dyrektor
Ireneusz Kiełczawa - (067) 28-20-630
e-mail: dyrektor@dpschodziez.pl
 
Główny specjalista, psycholog:
Iwona Lipczyńska - (067) 28-21-409 wew. 32
e-mail: specjalista@dpschodziez.pl
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl