MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Prawa i Obowiązki Mieszkańca
 
Całość działań na rzecz mieszkańców zmierza do tego, aby odnaleźli oni swoje miejsce w warunkach instytucji domu pomocy. Dlatego osobom zamieszkującym DPS w Chodzieży zapewnia się:
 

ochronę godności osobistej m.in. poprzez prawo do:

 • ochrony wszystkich praw i swobód obywatelskich, jakie posiadali 
  w środowisku przed zamieszkaniem w DPS
 • uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom
  i korzystania z nich
 • wypowiadania się w swoich sprawach, jak również wyrażanie własnych
  poglądów indywidualnie oraz na spotkaniach społeczności Domu
 • składania skarg i wniosków
 • swobodnych przekonań religijnych
 • współuczestniczenia w organizowaniu życia Domu poprzez
  swoich przedstawicieli w Radzie Mieszkańców
 • wybierania i wyboru do Samorządu Mieszkańców
 
intymność m.in. poprzez:
 • poszanowanie prawa do urządzania pokoju zgodnie z własnymi
  życzeniami i upodobaniami - możliwymi do realizacji
 • prawo do samotności, przebywania ze swoimi myślami,
  rozważaniami (korzystanie z pokoju dziennego pobytu
  oraz pokoju gościnnego)
 • możliwość przebywania z osobami zaprzyjaźnionymi w świetlicy,
  ogrodzie lub innym wybranym miejscu
 • możliwość zwierzania się wybranym spośród pracowników
  osobom ze swoich problemów i wątpliwości.
 
niezależność dostosowaną do poziomu sprawności m.in. poprzez:
 • swobodne dysponowanie swoimi pieniędzmi
 • wybór godnego dla siebie miejsca i czasu spędzania urlopu
 • swobodne opuszczanie Domu
 • swobodny wyjazd do rodziny i znajomych
 • wybór posiłków oraz pory ich spożywania
 • możliwość samodzielnego przyrządzania posiłków w kuchenkach
 • dysponowanie wolnym czasem zgodnie z własną wolą
 • całodobowego korzystania z automatów telefonicznych
 • przyjmowanie gości - zgodnie z regulaminem odwiedzin
 
możliwość wzbogacenia osobowości m.in. poprzez:
 • rozwój i realizację swoich zainteresowań oraz talentów w kołach
  zainteresowań, na imprezach kulturalnych, spotkaniach a także terapii zajęciowej.
 

poczucie bezpieczeństwa m.in. poprzez:

 • zakwaterowanie w pokojach 1,2 i 3 osobowych
 • wyposażenie pokoi w dzwonki
 • wyposażenie Domu w odpowiedni sprzęt p.poż.
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  planu ewakuacyjnego
 • zapewnienie warunków mieszkalnych i żywienia zgodnie
  z wymogami sanitarno-higienicznymi
 • zapewnienie nietykalności osobistej
 • opiekę dostosowaną do stanu zdrowia, możliwości psycho-
  biologicznych i potrzeb
 • zapewnienie niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach
  życiowych, jeżeli sam nie jest w stanie tego uczynić ze względu
  na stan zdrowia.
 
Natomiast obowiązkiem mieszkańców jest:
 • współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich
  podstawowych potrzeb
 • dbanie - na miarę możliwości - o higienę osobistą,
  wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach
  i wokół siebie
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia
  oraz zarządzeń porządkowych
 • dbanie o mienie domu
 • ponoszenia opłat za pobyt w domu, wg. aktualnie
  obowiązujących zasad
 • łożenie na utrzymanie sprzętu ponadstandardowego
  (radia, telewizory)
 • przestrzeganie ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00) a w godz.
  od 20.00 do 22.00 stanu wyciszenia
 • zgłaszanie personelowi o pobycie poza Domem i terminie powrotu.
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl