MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Akademia Seniora Działająca w DPS
 
bigKALENDARIUM AKADEMII SENIORA: 2004/2005 ... big
bigKALENDARIUM AKADEMII SENIORA: 2003/2004 ... big
 
"Nie bójmy się jesieni - wszak ona złota jest.
Przed nami jeszcze życie, nie bójmy się więc jej.
Choć są na niebie chmury i wicher goni je,
Nie bójmy się jesieni - może być urok w niej."
 
"Akademia Seniora" przy DPS w Chodzieży to jedna z form działalności
na rzecz Seniorów. Działa od września 2003 roku.
Jej głównym celem jest umożliwienie aktywności intelektualnej osobom znajdującym się  w wieku emerytalnym ( tak z Domu Pomocy
jak i ze środowiska ) a także ułatwienie nawiązywania kontaktów z innymi. Ma ona sprzyjać także zachowaniu odpowiedniej kondycji psychofizycznej Seniorów. W ramach "Akademii Seniora" są prowadzone regularne spotkania, mające charakter wykładów, obejmujących różne dziedziny nauki (min. medycyna, gerontologia, psychologia, sztuka, historia, kultura, ekologia, polityka itp.), warsztaty, ćwiczenia gimnastyczne, muzyczne, plastyczne, teatralne. Uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy DPS,
ale także osoby z Klubu Seniora w Chodzieży.
 
Wykłady prowadzą zaproszeni goście - specjaliści w danych dziedzinach.
 
Dzięki takim spotkaniom Senior:
aktywizuje własne doświadczenia
poznaje nowe dziedziny wiedzy
przygotowuje się do rozwiązywania problemów wynikających
ze starzenia się i zmianom w pełnieniu ról
poznaje nowych ludzi
realizuje swoje marzenia i pasje na które wcześniej nie miał czasu
pobudza swoją aktywizację społeczną
mobilizuje się do życia na miarę swoich sił i możliwości
 
Kalendarium Akademii: 2004/2005
 
Maj 2005
 
Dnia 23 maja w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży odbyło się przedostatnie przed wakacjami spotkanie słuchaczy Akademii Seniora.
Tym razem gościem seniorów był starszy kapitan Przemysław Skonieczny oraz ratownik medyczny Tomasz Lupa.
Zagadnienia tematyczne obejmowały informacje z zakresu działania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej.
Ogromne zainteresowanie i żywą dyskusję wzbudził temat zabezpieczenia przeciwpożarowego mieszkań - seniorzy zadawali wiele nurtujących ich pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.
Ponadto, w czasie wykładu słuchacze dowiedzieli się, iż praca strażaków
nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów, ale również dzięki medycznemu przeszkoleniu, udzielają oni pierwszej pomocy poszkodowanym oraz biorą udział w akcjach związanych z ochroną środowiska. Okazuje się,
że mieszkańcy Chodzieży zwracają się także do Straży z prośbą o pomoc
w dość nietypowych sytuacjach dnia codziennego np. usunięcie gniazda
os czy zdjęcie ulubionego kotka z dachu.
Druga część wykładu poświęcona była udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Pan Tomasz Lupa szczegółowo omówił oraz zaprezentował
na fantomie masaż serca i sztuczne oddychanie.
 
 
Luty 2005 rok
 
"Jestem chłopskim synem..." - tak lutowy wykład w Akademii Seniora
przy Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży rozpoczął rzeźbiarz ludowy
i metaloplastyk Kazimierz Słodowy - laureat konkursów sztuki
ludowej oraz członek Stowarzyszenia Pilskich Plastyków "Azyl".

Przygodę ze sztuka rozpoczął w wieku 10 lat. Wtedy to, pasąc krowy,
ulepił z gliny swoje pierwsze prace. "Są one proste i niepoważne.
Mają już 41 lat, ale przetrwały i mogę je dziś Państwu pokazać" - powiedział Pan Słodowy.

Seniorzy z zainteresowaniem słuchali o urządzeniu kuźni w Nietuszkowie, gdzie na co dzień rzeźbiarz tworzy prace w metalu. Właśnie tam powstają zarówno ciężkie zawiasy do drzwi, jak i delikatne kwiaty oraz wazony. "Lubię trudne wyzwania i ciężką pracę. Jestem wtedy zmęczony, ale kiedy popatrzę na to, co zrobiłem - czuję radość" - mówił o swej pracy
w kuźni Pan Kazimierz.

Następnie, twórca ludowy przybliżył Słuchaczom podstawowe zasady rzeźby oraz kolejne etapy procesu rzeźbienia. Członkowie AS poznali także rodzaje dłut oraz innych narzędzi potrzebnych do tworzenia w drewnie.

Duże zainteresowanie wywołały wspomnienia artysty z plenerów
w Grecji, a powstała tam rzeźba z drewna oliwkowego szczególnie zaciekawiła zebranych .

Oprócz wyrobów z metalu oraz rzeźb o tematyce ludowej, takich jak:
"Kołodziej", "Janko Muzykant", "Chłop pokorny" - Seniorzy podziwiali także rzeźby Chrystusa. "Jestem twórcą ludowym i dlatego głównym tematem moich prac jest rzeźba sakralna" - powiedział Pan Słodowy.

Na zakończenie spotkania Seniorzy zadawali Gościowi pytania dotyczące jego wieloletniej pasji np. skąd artysta czerpie inspiracje, kiedy tworzy mu się najlepiej, czy kataloguje swoje prace. Na pytanie o spotkania z młodzieżą odpowiedział:
"Lubię spotkania w szkołach i przedszkolach. Chciałbym, aby czar tworzenia przechodził na tych młodych ludzi, aby poznali kulturę ludową
polskiej wsi, aby stała się im bardziej bliższa".

 
 
 
Styczeń 2005 rok
 
Pierwszy w 2005 roku wykład w Akademii Seniora poprowadził Pan Heliodor Dworakowski, który przekazał słuchaczom wiele cennych wiadomości
na temat życia pszczół oraz leczniczych właściwości pszczelich produktów.
Dzieląc się wiedzą ze swego czterdziestoletniego doświadczenia w tej dziedzinie, opowiadał o zwyczajach pszczół, ich roli w przyrodzie oraz pracy pszczelarskiej. Te cenne informacje obrazował interesującymi zdarzeniami ze swego pasjonującego hobby.
Następnie Pan Dworakowski omówił znaczenie miodu, pyłku kwiatowego, mleczka i kitu pszczelego dla zdrowia człowieka. Seniorzy z zaciekawieniem oglądali plaster miodu i pyłek kwiatowy, sprawdzali miód po kątem zawartości wody, uczyli się rozpoznawać rodzaj miodu po jego barwie. Dowiedzieli się ponadto, jak odbywa się zbieranie mleczka pszczelego oraz jak pszczoły "oddają ludziom" pyłek kwiatowy.
Pan Heliodor mówił również na co należy zwracać uwagę przy kupnie miodu oraz jak go spożywać, by nie utracił swych cennych właściwości.
Podczas wykładu seniorzy oddali się także aromaterapii. Pan Dworakowski
wykonał bowiem z wosku pszczelego kilka świec, po zapaleniu których uniósł się w sali wspaniały miodowy zapach.
Wykład ten cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wiele pytań zadawanych przez słuchaczy AS.
 
 
 
Grudzień 2004 rok
 
Wigilijne przedpołudnie, które odbyło się 13 grudnia w Akademii Seniora,
przebiegało w atmosferze radosnego spotkania ze świąteczną tradycją
i drugim człowiekiem.
Seniorów powitał Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa, który zaznaczył
iż szczególnie należy cieszyć się z daru, jakim jest spędzenie kolejnego roku
ze sobą nawzajem , z kolędą, opłatkiem i pachnącym świerkiem.
W uroczysty nastrój wprowadziły słuchaczy Akademii, czytane przez nich wiersze o tematyce bożonarodzeniowej. Poetyckie strofy przyniosły refleksję nad niepowtarzalnością tego szczególnego czasu, którego wymowa ściśle związana jest z życzliwą miłością, ciepłem dobroci oraz przebaczającym wyjściem ku sobie. Seniorzy ubogacili liryczne teksty śpiewem kolęd, dzięki którym wigilijny nastrój zagościł na dobre wśród wszystkich.
Po muzyczno-poetyckiej części spotkania, słuchacze Akademii przystąpili
do ubierania choinki. Zielone drzewko ozdobili białymi, papierowymi aniołami, srebrnymi łańcuchami i słomianymi gwiazdkami, aby później
w blasku kolorowych lampek podzielić się opłatkiem. Popłynęły pełne szczerości i nadziei życzenia na zdrową i pogodną jesień życia. Następnie przy wspólnym stole ze słodkościami Seniorzy wspominali swoje szczególne wigilie, recytowali pamiętane ze szkolnych wiersze lat oraz opowiadali
o świątecznych zwyczajach w domach rodzinnych.
Na zakończenie, życząc "Do siego roku" obiecali spotkać się na kolejnym wykładzie w Akademii.
 
 
Listopad 2004 rok
 
Dnia 22 listopada br. słuchacze Akademii Seniora uczestniczyli w spotkaniu
z Panem Henrykiem Zydorczakiem, który poświęcił swój wykład, jakże ważnemu dla historii naszego kraju okresowi, latom 1918-1926. Odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz późniejsze kształtowanie się, jednolitej
pod względem politycznym, gospodarczym i kulturowym, Rzeczpospolitej
to główne zagadnienia historycznego przedpołudnia w Domu Pomocy Społecznej. Seniorzy z zainteresowaniem słuchali o wkładzie Józefa Piłsudskiego, Władysława Grabskiego i Gabriela Narutowicza w tworzenie młodej polskiej państwowości. Ponadto, dzięki Panu Zydorczakowi  słuchacze AS mogli przypomnieć sobie wiadomości zdobyte w szkole (niekiedy ponad pól wieku temu) na temat Rady Regencyjnej czy Przewrotu Majowego.
Duże zaciekawienie wzbudziło przybliżenie tematu reformy pieniężnej przeprowadzonej przez Wł. Grabskiego. Zagadnienie to stało się przyczynkiem do wspomnień słuchaczy na temat zdarzeń, wiązanych
ze spadkiem wartości złotego. Zaprezentowane przez Pana Zydorczaka banknoty z dwudziestolecia międzywojennego, okresu okupacji oraz czasów po II wojnie światowej, stały się doskonałą ilustracją bogatego w treść wykładu.
W drugiej części spotkania Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, skupił się na ukazaniu dążeń niepodległościowych w naszym mieście. Przybliżył przede wszystkim rolę chodzieskich patriotów (m.in. ks. Ignacego Czechowskiego, Stefana Jasielskiego, Heleny Maślankówny) zaangażowanych w walkę o polskość, przedstawił rolę Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej oraz opisał uroczystą mszę św. odprawioną na rynku
po wyzwoleniu Chodzieży.
Na zakończenie spotkania seniorzy skorzystali z możliwości zadawania pytań m.in. na temat von Lutwitzów czy majątku ziemskiego Oleśniaca
i Karczewnik.
Dziękujemy Panu Henrykowi Zydorczakowi za bezinteresowne podzielenie się swoją bogatą wiedzą, za ciekawe przedstawienie tematu i ciepłą atmosferę podczas wykładu.
 
     
 

powrót do góry   strona główna

Październik 2004 rok
 
Każdemu marzy się "słoneczna, kolorowa i ciepła" jesień życia. Niestety, rzeczywistość bywa inna, a seniorzy muszą borykać się z wieloma problemami, często związanymi ze zdrowotnym niedomaganiem. Ponieważ Akademia Seniora pragnie odpowiadać na pytania nurtujące osoby w trzecim wieku, dlatego 18 października wykład obejmował zagadnienia dotyczące cukrzycy (typ II) i chorób serca.
Ten, jakże aktualny i ważny temat, zgodziła się przybliżyć słuchaczom AS mgr pielęgniarstwa pani Bogumiła Wieczorek. Nawiązując z seniorami przyjazny kontakt, podzieliła wykład na przejrzyste bloki tematyczne obejmujące: istotę, objawy, powikłania i leczenie cukrzycy oraz choroby serca. Pani mgr posługując się językiem metafor oraz obrazów w przystępny sposób przybliżyła mechanizmy powstania cukrzycy, wyjaśniła niebezpieczne dla zdrowia powikłania pocukrzycowe oraz przedstawiła zasady działania leków.
Ponadto, seniorzy dowiedzieli się, jak należy obserwować swój organizm
i jakie objawy alarmują o konieczności zwrócenia się do lekarza.
Aby medyczne słownictwo nie utrudniało zrozumienia istoty poruszanych problemów, pani mgr Wieczorek ilustrowała prelekcję przykładami ze swego życia zawodowego. Słuchacze mieli też możliwość zweryfikowania swoich wiadomości na temat cukrzycy. Okazało się bowiem, że na temat tej choroby istnieje wiele mitów, które przeszkadzają we właściwym podejściu
do leczenia a także "usypiają" czujność w zwróceniu uwagi na objawy.
Niemałym zainteresowaniem cieszył się również temat dotyczący chorób serca a w szczególności praktycznego rozróżniania bólu wieńcowego
od zawałowego. Na zakończenie pani mgr apelowała o higieniczny tryb życia oraz konsekwencję w przestrzeganiu diety przez seniorów z cukrzycą.
Wielu słuchaczy skorzystało z możliwości zadawania pytań, dzięki czemu utrwaliło zdobyte na wykładzie wiadomości. Wszyscy natomiast, którzy chcieli poznać swoją aktualną wagę oraz zmierzyć ciśnienie tętnicze mogli
to uczynić, aby już od tego dnia skrzętnie obserwować swój organizm.
Dziękujemy pani mgr Bogusławie Wieczorek za przyjęcie zaproszenia, poświęcenie swego czasu oraz bardzo interesujące przedstawienie tematu
w Akademii Seniora.
 
 
Wrzesień 2004 rok
 
Dnia 27 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży odbyła
się inauguracja drugiego roku działalności Akademii Seniora. Po wakacyjnej przerwie na spotkanie przybyli zarówno seniorzy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztatowych w roku 2003/2004,
jak i osoby, które od tego roku postanowiły rozpocząć swoją przygodę
z Akademią. Nowym członkom Karty Słuchacza wręczyła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Chodzieży Pani Dorota Grewling, życząc czerpania radości oraz satysfakcji ze wspólnych spotkań w Akademii.
Po tym uroczystym momencie nastąpiło odczytanie Dekalogu Seniora, który przypomina o zdrowej, pogodnej i aktywnej jesieni życia. Słuchacze nie zapomnieli również o Hymnie Seniora - śpiewali go w poczuciu wspólnoty wyrażonej trzymaniem się za ręce.
Następnie Pani Dyrektor Dorota Grewling przedstawiła wykład pt. Rola książki w życiu seniora.
Seniorzy z zainteresowaniem słuchali o tym, że książki zawierają mądrość życiową, odpowiadają na pytania egzystencjalne, rekompensują brak tego, czego nie mamy, dostarczają silnych przeżyć i emocji, pozwalają utożsamiać się z bohaterem. Dzięki Pani Dyrektor słuchacze dowiedzieli się również
o terapeutycznym znaczeniu literatury w życiu człowieka. Ciekawość wszystkich wzbudziło omówienie wpływu biblioterapii na łagodzenie lęków, poprawę samopoczucia, przełamanie apatii.
Wykład został także wzbogacony przedstawieniem twórczości seniorów chodzieskich. Uczestnicy spotkania inauguracyjnego wysłuchali więc humorystycznych limeryków Pani Zofii Żalejko oraz pełnych ciepła i radości wierszy Pani Teresy Januchowskiej.
Na zakończenie Pani Dorota Grewling przybliżyła działalność Biblioteki Publicznej zapraszając wszystkich seniorów do czytelni oraz zachęcając
do wypożyczania książek nie tylko w jesienne dni.
Dziękujemy Pani Dyrektor za bezinteresowne podzielenie się swoją bogatą wiedzą a także za ciekawe przedstawienie tematu i miłą atmosferę podczas wykładu.
 
 
Kalendarium Akademii: 2003/2004
 
14 czerwiec 2004 rok
Tego dnia  w parku DPS Chodzież miało miejsce uroczyste zakończenie
I roku działalności Akademii Seniora. Po wykładzie Dyrektora DPS na temat "Miejsca człowieka starego w społeczeństwie", nastąpiło wręczenie świadectw wszystkim seniorom, którzy od września 2003 r. uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach w ramach Akademii.
Ten uroczysty moment zakończyło odśpiewanie Hymnu Seniora. Druga część spotkania miała charakter piknikowy. Były więc kiełbaski, piosenki biesiadne oraz tańce na siedząco. W tak optymistycznym nastroju seniorzy życzyli sobie pełnych dobrych przeżyć wakacji oraz obiecali, że astrologiczną jesień 2004 roku rozpoczną wykładami w Akademii Seniora.
 
 
31 maj 2004 rok
Miało miejsce kolejne spotkanie Seniorów w Akademii Seniora. Tym razem odbyło się ono w nawiązaniu do obchodzonego tego dnia "Dnia bez papierosa". Gościem Seniorów był lek. med. Tomasz Przysiecki-specjalista chorób płuc, który wygłosił wykład na temat szkodliwości palenia papierosów oraz chorób płuc i astmy oskrzelowej.
Tematyka wykładu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród Seniorów. Świadczyły o tym zadawane po wykładzie pytania, na które Pan doktor udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
 
     
 

powrót do góry   strona główna

 
26 kwiecień 2004 rok
Akademia Seniora, wychodząc naprzeciw potrzeb słuchaczy, na kolejne spotkanie, które odbyło się 26.04.2004 w DPS Chodzież, zaprosiła Panią Notariusz mgr Krystynę Rzepę.
Dla wielu przepisy prawne stanowią nie lada problem. Z tego powodu, wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Dowiedzieli się oni wiele na temat obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących prawa spadkowego, darowizn oraz prawidłowej formy pisania testamentów.
Pomimo tego, iż temat nie należy do łatwych zagadnień, Pani Notariusz przedstawiła go w bardzo przystępny i zrozumiały dla każdego sposób.
Dzięki tej przystępnej dla Seniorów formie przekazu, wykład przerodził się
w żywą dyskusję i wymianę zdań. Okazało się, że wiele osób nurtują poruszane zagadnienia. Pani mgr Krystyna Rzepa z zainteresowaniem słuchała pytań i wątpliwości starając się jak najrzetelniej wytłumaczyć
i poradzić w rozwiązaniu konkretnego problemu.
 
   
 
29 marzec 2004 rok
Siódme już spotkanie w Akademii Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
w Chodzieży, odbyło się pod hasłem „Żyjmy bezpieczniej”. Gościem seniorów był funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży aspirant Sławomir Kamiński. Słuchacze Akademii Seniora zapoznali się
z podstawowymi zasadami w ruchu drogowym, dotyczącymi pieszych, rowerzystów i osób na wózkach inwalidzkich. Ogromne zaciekawienie wzbudził temat dotyczący zabezpieczania mieszkań i ogródków działkowych podczas nieobecności właścicieli. Funkcjonariusz Policji uczulił seniorów
na niepozostawianie w swoich altankach cennych narzędzi ogrodniczych, które często stają się łatwym łupem dla złodziei.
Wyjaśnił także wiele wątpliwości związanych z posiadaniem psów i ich bezpiecznym wyprowadzaniem na spacer. Temat ten wywołał żywą dyskusję, w której seniorzy podzielili się swoimi obawami i spostrzeżeniami. Słuchacze podczas wykładu, zadawali wiele nurtujących ich pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec aspirant podał listę z nazwami ulic i nazwiskami dzielnicowych, do których można zgłaszać się w razie potrzeby.
Serdecznie dziękujemy Panu Sławomirowi Kamińskiemu za podzielenie się wiedzą popartą przykładami z codziennej pracy Policji. Jesteśmy wdzięczni za wspaniały kontakt ze słuchaczami oraz miłą i pełną zaufania atmosferę.
 
   
 

powrót do góry   strona główna

 
26 luty 2004 rok
Odbyło się spotkanie słuchaczy Akademii Seniora przy Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.
Tym razem wykład obejmował zagadnienia z zakresu terapii manualnych
i naturoterapii. Gościem Akademii był mgr Henryk Szczepański – znany specjalista w tej dziedzinie. Wykład zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Wojciech Nowaczyk, Starosta Władysław Krawiec, Dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Stanisław Tadej oraz honorowy wolontariusz DPS Chodzież Pan Arkadiusz Zimny z małżonką. Obecni byli także członkowie Klubu Seniora w Chodzieży i mieszkańcy DPS. Seniorzy
z zainteresowaniem wysłuchali wykładu o wybranych metodach naturoterapii, wzbogaconego pokazem różnych technik masażu. Odważni mieli okazję przekonać się, jak działa masaż leczniczy i opowiedzieć
o swoich doznaniach. mgr Henryk Szczepański przedstawił ponadto, opracowany przez siebie i swoje asystentki Magdę Wisłę
i Kamilę Bonisławską, masaż symultaniczny. Ten rodzaj masażu polega
na równoczesnym rozluźnianiu mięśni okołokręgosłupowych i mięśni kończyn dolnych wraz z akupresurą stóp i stymulacją punktów Tsubo. Słuchacze AS dowiedzieli się również, jak odróżnić profesjonalistę w zakresie naturalnych metod leczenia od osób podających się za takich specjalistów, a nie mających nic wspólnego z tą dziedziną. Na koniec prowadzący przewidział niespodziankę dla uczestników wykładu w postaci - bezpłatnych masaży leczniczych.
Dziękujemy Panu mgr Henrykowi Szczepańskiemu i jego asystentkom
za przyjęcie zaproszenia i bezinteresowne podzielenie się swoją wiedzą,
a także za miłą atmosferę podczas wykładu i ciekawe przedstawienie tematu.
 
 
26 styczeń 2004 rok
Odbyło się kolejne spotkanie AKADEMII SENIORA przy Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, na które przybyli także seniorzy
z Klubu Seniora w Chodzieży.
Tym razem spotkanie dotyczyło, interesującej wszystkich seniorów, tematyki dbałości o własne zdrowie. Zaproszenie do udziału w wykładach przyjął specjalista urolog doktor Włodzimierz Maniszewski oraz farmaceuta Pani Dorota Janc na co dzień pracująca w aptece REMEDIUM.
Pan doktor Maniszewski, tak dobrze znany chodzieskim seniorom, wygłosił interesującą prelekcję ta temat problemów urologicznych osób starszych. Seniorzy dowiedzieli się nie tylko jak jest zbudowany i jak działa układ moczowy, ale również otrzymali praktyczne porady mówiące o tym co robić, aby jak najdłużej działał on sprawnie. Pan doktor zaakcentował, jak ważną sprawą jest obserwacja własnego organizmu i nie bagatelizowanie niepokojących sygnałów. Tematyka wykładu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród seniorów. Świadczyły o tym zadawane po wykładzie pytania, na które Pan doktor udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
W nawiązaniu do wykładu doktora Maniszewskiego Pani Dorota Janc ukazała dobroczynne działanie leków ziołowych i herbat na co dzień stosowanych przez seniorów. Tematem przewodnim wykładu farmaceuty było znaczenie leków homeopatycznych w ogólnej dbałości o zdrowie.
Miłą niespodziankę przygotował Pan Paweł Krynicki właściciel aptek REMEDIUM i PRZY SZPITALU. Dzięki Jego ofiarności seniorzy otrzymali leki
i herbaty ziołowe a także ulotki, mówiące o tym, jak dbać o zdrowie
i racjonalnie stosować leki. Mamy nadzieję, ze dzięki temu spotkaniu seniorzy staną się wnikliwymi obserwatorami własnego organizmu
 

powrót do góry   strona główna

 
15 grudzień 2003 rok
Odbyło się spotkanie warsztatowe pt. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Seniorzy wykonywali stroiki i ozdoby świąteczne, wspólnie dekorowali choinkę, podzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy. Mogli też dowiedzieć się
o pochodzeniu i znaczeniu obyczajów Wigilijnych a także o obchodzeniu Świąt w krajach Unii Europejskiej.
 
 
24 listopad 2003 rok
Odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Seniora. Tym razem obejmował on zagadnienia dotyczące historii naszego miasta. Jego dawny obraz, w bardzo interesujący sposób, przedstawił pan Henryk Zydorczak - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.
Wszystkich seniorów "zabrał na jesienny spacer" po starej Chodzieży, dzięki czemu każdy powrócił do lat swego dzieciństwa i młodości. Uczestnicy Akademii Seniora z zaciekawieniem słuchali więc o dziejach budynków, które często pozostały już tylko we wspomnieniach lub na pożółkłych fotografiach, Niejednej osobie zakręciła się łza w oku, kiedy na starych zdjęciach rozpoznała zakątki miasta z minionej epoki: ulicę Lipową, Ludwika , Magdaleny, synagogę szpital Zakonu Joannitów. Pan Henryk Zydorczak przybliżył także historię Rodu Potulickich oraz barona von Lutwitza.
Po wykładzie każdy jeszcze raz chciał zobaczyć zdjęcia starej Chodzieży, aby jak najdłużej zachować w pamięci obraz bezpowrotnie minionych czasów. 
Dzięki Panu Henrykowi Zydorczakowi rodowici Chodzieżanie odbyli sentymentalną podróż w czasie natomiast osoby spoza Chodzieży miały możliwość poznać, historię miasta, którego stali się mieszkańcami, na skutek różnych wydarzeń losowych.
 
28 październik 2003 rok
W Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży odbyło się spotkanie z okazji wręczenia Kart Słuchacza członkom Akademii Seniora.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz naszego miasta i powiatu - pan Burmistrz Wojciech Nowaczyk i Pan Starosta Władysław Krawiec a także pracownik PCPR. Właśnie z Ich rąk Seniorzy otrzymali Karty Słuchacza, które od tego momentu stały się symbolicznym dokumentem potwierdzającym przynależenie do grona słuchaczy Akademii Seniora.
 
 
... Będę smakował każdą chwilę życia,
Będę spotykał się z ludźmi,
Będę realizował swoje pasje i marzenia...


to tylko niektóre z przyrzeczeń, uroczyście odczytane przez wszystkich Seniorów. Już tego dnia rozpoczęło się ich wypełnianie, gdyż po oficjalnych uroczystościach odbył się pierwszy z wykładów w ramach AS pt. "Jak czytać obrazy Jana Matejki" prowadzony przez Andrzeja i Ewę Podolak z Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Na zakończenie wszyscy słuchacze AK spontanicznie odśpiewali Hymn Seniora i już cieszyli się na kolejne spotkanie.
 
30 wrzesień 2003 rok
W Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży odbyło się spotkanie inaugurujące Akademię Seniora. Wzięli w nim udział mieszkańcy Naszego Domu oraz liczne grono osób zrzeszonych w Klubie Seniora.
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa.
 
 
Wykłady: psycholog Iwony Lipczyńskiej pt. "Korzyści z aktywności intelektualnej w jesieni życia" oraz specjalisty kontaktu z rodziną Agnieszki Ryczek na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku zostały urozmaicone zajęciami ruchowymi przy muzyce, które poprowadził specjalista terapii zajęciowej Jan Łażewski. Całość spotkania zakończyło wspólne śpiewanie piosenki pt. " Polonez towarzyski."
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl