MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Nasze Usługi
 
Nad stanem zdrowotnym mieszkańców czuwają pielęgniarki i opiekunowie,
a stałą opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny i stomatolog. W zakresie rehabilitacji natomiast mieszkańcy korzystają z sali ćwiczeń i fizykoterapii. Aby podtrzymać swoją kondycję fizyczną, wykonują ćwiczenia ogólnousprawniąjace, oraz pod kierunkiem fizioterapeuty, uczestniczą
w specjalistycznych zabiegach.
 
Usługi socjalne
Radą i pomocą służy mieszkańcom dwóch pracowników socjalnych. Działalność socjalna na rzecz osób zamieszkujących DPS Chodzież obejmuje:
 • pomoc w sprawach osobistych
  (zakupy, zaopatrzenie w odzież i środki rehabilitacyjne)
 • prowadzenie dokumentacji mieszkańca
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych
 • czuwanie nad sprawami emerytalno - rentownymi
 • utrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca
 • kontakt z PCPR i Starostwem
 • współpracę z rożnymi stowarzyszeniami i fundacjom.
 
Usługi psychologiczne

Codziennie mieszkańcy mogą liczyć na kontakt z psychologiem. Indywidualne oraz grupowe rozmowy terapeutyczne, integrujące gry
i zabawy mają  pomóc w zrozumieniu siebie, otwarciu się
na współmieszkańców oraz radzeniu sobie z problemami dnia codziennego.

 
Usługi terapeutyczne
W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności, mieszkańcy mogą realizować się w różnych formach terapii zajęciowej, mając do dyspozycji:
 
 • oszkloną salę z widokiem na las
  (tu wykonuje się prace plastyczno-malarskie)
 • świetlicę
  (w niej odbywają się spotkania towarzyskie i kulturalne)
 • stolarnię
  (tu znajdują swoje miejsce osoby, które lubią majsterkować
  i wykonywać prace z drewna i wikliny)
 

Zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się:

 • wykonywanie gobelinów metodą igłową
 • wyszywanie
 • haftowanie metodą richelieu
 • wikliniarstwo
 • skóroplastyka
 • wykonywanie ozdób z paciorków, sznurka, rafii i masy solnej
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie.
Dzieła mieszkańców eksponowane są w gablotach na korytarzach Domu oraz podczas wystaw i festynów.
 
 
Usługi kulturalne
Mieszkańcy chętnie uczestniczą w czynnej i biernej muzykoterapii oraz koloroterapii, a także mogą spędzać czas na imprezach kulturalnych.
 

Organizuje się więc:

 • wycieczki i spacery
 • wyjazdy do kina i teatru
 • gry i zabawy świetlicowe
 • ogniska
 • spotkania przy kawie
 • wieczorki taneczne
 • spotkania poetycko-muzyczne
 • spotkania z grupami wokalnymi i teatralnymi
 
Prowadzone terapie zespołowe mają na celu:
 • ogólną aktywizację uczestników
 • relaksację
 • poprawę kondycji psychicznej i fizycznej
 • wytworzenie pogody ducha przez wprowadzenie w dobry nastrój

Każdy, kto odkryje w sobie talent aktorski, może zaprezentować swoje zdolności teatralne w ramach, działającego w DPS Chodzież, teatru "Ananasy"
Od 1997 roku mieszkańcy uczestniczą w redagowaniu gazetki "Kurier DPS",  na łamach której dzielą się swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami, problemami i ciekawostkami.

 
Usługi religijne
Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług religijnych. Do ich dyspozycji pozostaje kaplica, w której odbywają się Msze Św. oraz okolicznościowe nabożeństwa. Ponadto, mieszkańcy uczestniczą 
w organizowanych pielgrzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Chorego, spotkaniach z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, każdy może zwrócić się z prośbą  do kapelana o rozmowę sam na sam.
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl