MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Zespół Opiekuńczo - Terapeutyczny
 
Osoba przychodząca do Domu Pomocy Społecznej musi rozstać się
z dotychczasowym życiem oraz przygotować się do nowych, jakże odmiennych warunków. W tym momencie pojawia się skomplikowany proces akceptacji siebie, jako mieszkańca. Trudna emocjonalnie sytuacja nowoprzybyłych osób wymaga specjalistycznej pomocy i opieki. Odpowiedzią na potrzeby mieszkańca jest zespół opiekuńczo-terapeutyczny oraz "Pracownik Pierwszego Kontaktu" (PPK)  (por. Rozporządzenie MPiPS, 1997, Nr 277).
 
W DPS Chodzież działają trzy zespołu opiekuńczo-terapeutyczne
W ich skład wchodzą:
 • kierownik działu (pedagog, spec. pracy socjalnej)
 • zastępca kierownika działu (pielęgniarka)
 • lekarz
 • psycholog
 • specjalista kontaktu z rodziną
 • pracownik socjalny
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekunowie
 • kapelan
 
PLAN POMOCY INDYWIDUALNEJ
 
Plan opieki indywidualnej:
 • zawiera analizę stanu obecnego mieszkańca
  (tj. stan fizyczny mieszkańca; wymogi odnośnie opieki;
  skalę aktywności; cechy pozytywne i negatywne; zagrożenia i szanse) 
 • ustala cel opieki, któremu podporządkowane są wszystkie usługi
  i spotkania ze specjalistami 
 • planuje określone usługi, których mieszkaniec wymaga 
 • przypisuje poszczególnym osobom odpowiedzialność
  za realizację wskazanych zadań 
 • określa cele działań i środki realizacji 
 • dopuszcza zmiany w trakcie urzeczywistniania 
 • uwzględnia aktualne potrzeby, warunki i możliwości mieszkańca 
  (por. red. Z. Tarkowski, 1997, s.40)
Działanie zespołów zmierza do tego, aby plan był wykonalny, łatwy 
do zastosowania oraz zawierał zharmonizowane zadania. Tworzenie planu opieki indywidualnej, prowadzi do indywidualnego spojrzenia  na każdego mieszkańca, zakłada wspólne oddziaływania całego personelu na daną osobę oraz przyczynia się do bardziej skutecznego sprawowania opieki nad mieszkańcem.
 
OPIEKUN PIERWSZEGO KONTAKTU
 
Koordynatorem działań wynikających z indywidualnego planu opieki, tego jakże ważnego dokumentu-kontraktu na współistnienie i współdziałanie, jest wybierany  przez mieszkańca pracownik pierwszego kontaktu
(por. L.Weimann, 2000, s.34). Może być nim osoba zarówno profesjonalnie przygotowana, jak i ta, która posiada predyspozycje osobowe
oraz potrzebne umiejętności do pełnienia tej funkcji.
 
Pracownik pierwszego kontaktu winien odznaczać
się umiejętnością:
 • porozumiewania się z mieszkańcem 
 • rozumienia jego problemów 
 • rozwiązywania nieporozumień i konfliktów 
 • świadczenia określonych usług 
 • aktywizowania mieszkańca 
 • wczuwania się w jego stany i reagowania na znieczulicę 
  (por.Z.Tarkowski, C.Tarkiewicz,1997, s.33).
Pracownik pierwszego kontaktu to przewodnik mieszkańca przez okres życia przypadający na pobyt w DPS. On jest doradcą oraz rzecznikiem spraw
i praw swego podopiecznego. Podtrzymuje go na duchu, wspiera w trudnych sytuacjach, inspiruje do postaw aktywnych i pozytywnych, jak również pomaga w rozpoznaniu przeróżnych potrzeb. Opiekun indywidualny kontaktuje się z mieszkańcem podczas godzin pracy. Do PPK mieszkaniec zwraca się ze swymi wątpliwościami i problemami. Opiekun pomaga załatwiać jego sprawy, ułatwia mu kontakt ze środowiskiem, służy poradą, jest powiernikiem jego trosk i zmartwień. To u swego opiekuna mieszkaniec szuka zainteresowania, zrozumienia, wsparcia i współczucia. Rozmowy, rozwiązywanie trudności oraz wspólne borykanie się ze skomplikowanymi sytuacjami przyczynia się do zawiązania emocjonalnie bliskiej więzi.
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl