Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży zakończono realizację zadania

pn. „Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”

realizowanego w ramach programu pn.

„Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

współfinansowanego przez

Samorząd Województwa Wielkopolski

 

Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania dla Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży w wysokości 23 187,00zł. Wkład własny 20% 4 637,40zł.

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” obejmowało również dwie inne jednostki organizacyjne Powiatu, tj. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży.

Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Chodzieskiego upiększyliśmy skwer znajdujący się na froncie Domu. Zostały nasadzone nowe rośliny i krzewy typu: sosna kosodrzewina, jałowiec, budleje, azalie, trawy ozdobne. Zasadzono także dodatkową roślinność wzdłuż drogi dochodzącej do Domu typu tawuły. Zamontowano systemy rozprowadzające wodę w celu nawodnienia i uzyskania trwałego efektu. Rozłożono agrotkaninę i ekobordy, a całość zadania ozdobiono kamieniami i korą.

Teren przyozdobiono lampami solarnymi. Po zakończeniu prac postawiono tablicę informacyjną.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wykonanych prac:

 Teren przed rozpoczęciem zadania

W trakcie wykonywania prac

Teren po zakończeniu zadania

Skip to content