MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy


Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży istnieje od kwietnia 1964 roku. Jest to dom koedukacyjny dla osób przewlekle somatycznie chorych ze względu na:

stan somatyczny organizmu
niepełnosprawność
upośledzenie
uszkodzenia organizmu
 
 

Posiada 120 miejsc. Swoim mieszkańcom zapewnia warunki bezpiecznego
i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości oraz, w miarę ich możliwości, samodzielność. Osobom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taka działalność na rzecz drugiego człowieka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych (bliskości, życzliwości, ciepła i zainteresowania).


Informacja o projekcie "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży otrzymał wsparcie w postaci Grantu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu " Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pozostałe informacje - Pobierz plik PDFStronę przeglądano: 377237 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 24 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl