epuap-300x291
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży istnieje od kwietnia 1964 roku. Jest to dom dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 110.

Swoim mieszkańcom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność oraz, w miarę ich możliwości, samodzielność. Osobom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Widok z balkonu mieszkańca na część parkową Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz na pozostałe balkony.
Widok z balkonu mieszkańca na część parkową Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz na pozostałe balkony.

Historia

W latach 50-tych, a konkretnie w 1956 roku, w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, w planach inwestycyjnych tego ministerstwa znalazła się koncepcja wybudowania nowego, typowego Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych z lokalizacją w Chodzieży. Projekt placówki został opracowany przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Warszawie. Pod koniec 1958 roku rozpoczęto budowę Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych.

Zdjęcie przedstawia kolaż z czarno-białej fotografii budynku Domu z lat osiemdziesiątych oraz zdjęcia kolorowego Dom obecnie.
Zdjęcie przedstawia kolaż z czarno-białej fotografii budynku Domu z lat osiemdziesiątych oraz zdjęcia kolorowego Dom obecnie.
Park Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z ławkami do wypoczynku oraz alejkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
Park Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z ławkami do wypoczynku oraz alejkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych

Początkowo bezpośrednim inwestorem było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży, później obowiązki inwestora przejęła Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu. Tym sposobem, w kwietniu 1964 roku oddano do użytku Państwowy Zakład Specjalny z przeznaczeniem dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, obliczony na 150 miejsc. Jak na ówczesne lata był to jeden z pierwszych w pełni nowoczesnych zakładów tego typu, zaprojektowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Pierwszymi pacjentami byli pensjonariusze z likwidowanego Państwowego Zakładu Specjalnego w Pile, a także z przepełnionych tego typu placówek z terenu woj. poznańskiego i innych. Otwarcia placówki dokonał 25 kwietnia Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Jan Sztachelski w towarzystwie Dyrektora Departamentu Mieczysława Karczewskiego oraz władz wojewódzkich, powiatowych oraz partyjnych. Nazwa placówki ulegała zmianom na przestrzeni lat. Tak więc w 1971 roku zmieniono nazwę "Zakład Specjalny" na "Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych". Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Wjazd z drogi krajowej nr 11 na teren Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W tle widoczny budynek portierni DPS.
Wjazd z drogi krajowej nr 11 na teren Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W tle widoczny budynek portierni DPS.

Lokalizacja


Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży położony jest na obrzeżach miasta przy trasie Piła-Poznań. W pobliżu usytuowane są przystanki autobusowe.

Otaczający Dom las oraz znajdujące się w pobliżu jezioro są wspaniałymi miejscami do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców i osób odwiedzających. Dookoła Domu rozciąga się, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, park. Brak barier architektonicznych umożliwia im samodzielne wypoczywanie w otoczeniu zieleni.

Skip to content