epuap-300x291

DPS w Chodzieży to dwupiętrowy budynek. W 2001 roku zakończono całkowitą modernizację Domu, mającą na celu doprowadzenie do jeszcze lepszej funkcjonalności budynku i otoczenia oraz zwiększenia powierzchni użytkowej. Mieszkania oraz pomieszczenia wspólnego użytku przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki zjazdom, podjazdom, pochylniom, windzie, dzwonkom w pokojach i dostosowanym łazienkom, osoby te mają zapewniony bezpieczny pobyt.

Pod względem funkcjonalnym budynek DPS dzieli się na 3 części: 

 • segment wejściowy o trzech kondygnacjach z częścią administracyjną na parterze, I i II piętrze, świetlicą i tarasem
 • segment trzykondygnacyjny m.in. kuchenno-gospodarczy z kuchnią, zapleczem kuchennym, jadalnią na parterze, pokojami mieszkalnymi na piętrze oraz magazynami, szatniami w piwnicach
 • segment mieszkalny o trzech kondygnacjach usytuowany jako przedłużenie segmentu wejściowego

Obecnie Dom posiada 59 pokoi mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa budynku zajmuje 3 303,1 m2. Mieszkańcy zajmują 1 i 2 osobowe pokoje z balkonami. 

Do ich dyspozycji pozostają również pomieszczenia użytkowe

Parter

 • hol z miejscem na wypoczynek
 • jadalnia
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • sala fizjoterapii
 • kuchenka 
 • kaplica

I Piętro

 • świetlica
 • sala terapii zajęciowej
 • hol z miejscem na wypoczynek
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • kuchenka

II Piętro

 • oszklona świetlica tzw. taras widokowy
 • hol z miejscem na wypoczynek
 • kuchenka
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej

NASZE USŁUGI

Usługi zdrowotne, psychologiczne i fizjoterapeutyczne

Nad stanem zdrowotnym mieszkańców czuwają pielęgniarki i opiekunowie, a opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny. Mieszkańcy mogą liczyć również na kontakt z psychologiem. W zakresie rehabilitacji mieszkańcy korzystają z fizykoterapii i kinezyterapii zarówno w sali ćwiczeń jak i w pokojach mieszkalnych w przypadku osób leżących. Aby podtrzymać swoją kondycję fizyczną, wykonują  ćwiczenia ogólnousprawniające oraz pod kierunkiem fizjoterapeutów uczestniczą w specjalistycznych zabiegach.

Usługi socjalne

Radą i pomocą służą mieszkańcom  pracownicy socjalni. Działalność socjalna na rzecz osób zamieszkujących Dom obejmuje:

 • pomoc w sprawach osobistych (zakupy, zaopatrzenie w odzież i środki rehabilitacyjne)
 • prowadzenie dokumentacji mieszkańca
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych
 • czuwanie nad sprawami emerytalno – rentownymi
 • utrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca
 • kontakt z różnymi jednostkami i stowarzyszeniami.

Usługi terapeutyczne

W zależności od oczekiwań, uzdolnień oraz sprawności, mieszkańcy mogą realizować się w różnych formach terapii zajęciowej:

 • Ergoterapii– terapia poprzez pracę, terapia wykorzystująca zajęcia manualne;
 • Socjoterapii – terapia wykorzystująca spotkania grupowe, towarzyskie;
 • Arteterapii – terapia sztuką, terapia poprzez tworzenie lub obcowanie ze sztuką.

Często odbywają się również zajęcia muzyczne, które cieszą się olbrzymią frekwencją.

Dzieła mieszkańców eksponowane są w gablotach Domu i sali terapii zajęciowej. 

Usługi kulturalne

W ramach usług kulturalnych odbywają się m.in:

 • wyjazdy do kawiarni, na zakupy, spacery
 • gry i zabawy świetlicowe
 • pikniki, spotkania przy kawie, spotkania taneczne
 • spotkania poetycko-muzyczne
 • spotkania z zaprzyjaźnionymi z Domem gośćmi.

Usługi religijne

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług religijnych. Do ich dyspozycji pozostaje kaplica, w której odbywają się Msze św. oraz okolicznościowe nabożeństwa. W razie wewnętrznej potrzeby, każdy może porozmawiać z kapelanem indywidualnie.

DZIAŁ TERAPEUTYCZNO- OPIEKUŃCZY

Osoba przychodząca do Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży musi rozstać się z dotychczasowym życiem oraz przygotować się do nowych, jakże odmiennych warunków. W tym momencie pojawia się skomplikowany proces akceptacji siebie, jako mieszkańca. Trudna emocjonalnie sytuacja nowoprzybyłych osób wymaga specjalistycznej pomocy i opieki.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańca jest Dział Terapeutyczno- Opiekuńczy w ramach którego działają trzy zespoły opiekuńczo-terapeutyczne  wraz z „Pracownikiem Pierwszego Kontaktu” .

Zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi kierują kierownicy i odpowiadają m.in. za jakość świadczonych usług dla mieszkańców w szczególności usług opiekuńczych i wspomagających. W skład Zespołu wchodzą: opiekunowie, op. medyczni, op. kwalifikowani, op. środowiskowi, pokojowi.

 

Dział ściśle współpracuje z Działem Medyczno- Terapeutycznym w skład  którego wchodzą: pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.

W Dziale Terapeutyczno- Opiekuńczym pracują również pracownicy socjalni i instruktorzy terapii.

Podstawowym zadaniem tych wszystkich osób jest opracowywanie INDYWIDUALNYCH PLANÓW WSPARCIA oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.

Tworzenie indywidualnego planu wsparcia prowadzi do indywidualnego spojrzenia na każdego mieszkańca, zakłada wspólne oddziaływania całego personelu na daną osobę oraz przyczynia się do bardziej skutecznego sprawowania opieki nad mieszkańcem.

Skip to content