epuap-300x291

Chodzież, dnia 11.10.2022r.

DPS.DG.242.14.2022

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.09.2022r. w sprawie zagospodarowania wód opadowych na terenie DPS.

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

MASTER TP Sp. z o.o.

Strzelce 2

64-800 Chodzież

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza oferta złożona ww. postępowaniu, spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.

Zestawienie ofert:

  1. MASTER TP Sp. z o.o.; Strzelce 2; 64-800 Chodzież
  2. HYDRO-PROJEKT Dariusz Majchrzak Studzieniec 31; 64-800 Chodzież
  3. KanVex Alexander Alva ul. Mostowa 2C; 64-800 Chodzież

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Chodzieży

/-/ Marzena Łuczak

Skip to content