epuap-300x291

Zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”

realizowane w ramach programu pn.

„Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

współfinansowane przez

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Powiat Chodzieski przystąpił do programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w ramach którego otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.268,00zł.

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” obejmuje trzy jednostki organizacyjne Powiatu, m.in. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Celem przedsięwzięcia jest upiększenie skweru znajdującego się na froncie domu poprzez  nasadzenie nowych roślin, krzewów, drzew. Wokół skweru znajdują się ławki do wypoczynku. Jest to także droga dojazdowa wewnętrzna. Planuje się zasadzić także dodatkową roślinność wzdłuż drogi dochodzącej do Domu. Jest to miejsce najczęściej odwiedzane- miejsce spacerowe dla mieszkańców i ich rodzin. Ponadto planuje się zamontowanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających w celach zachowania trwałego efektu, a także zamontowanie lamp solarnych. Będzie to miłe miejsce na wieczorne przechadzki i relaks w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

Skip to content