Deszczówka

Zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS” realizowane w ramach programu pn. „Deszczówka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS” Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 34.002,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z […]

„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” realizowane w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Powiat Chodzieski przystąpił do programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w ramach którego otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego […]

Zapytanie ofertowe – Deszczówka

Ogłoszenia – zamówienia publiczne   Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zamieścił na swojej stronie BIP w zakładce Ogłoszenia – zamówienia publiczne zapytanie ofertowe na „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS”. Bliższe informacje można uzyskać na stronie: Powiat chodzieski – Ogłoszenia- zamówienia publiczne (wokiss.pl)