Zawiadomienie o wyborze oferty 11-10-2022

Chodzież, dnia 11.10.2022r. DPS.DG.242.14.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.09.2022r. w sprawie zagospodarowania wód opadowych na terenie DPS. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: MASTER TP Sp. z o.o. Strzelce 2 64-800 Chodzież Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza oferta złożona ww. postępowaniu, spełniająca […]